به فریجابز خوش آمدید

امروز را برای آینده ای بزرگ شروع کنید

در جهان امروز فضاهای کاری به سمت برون سپاری و ارائه خدمات مبتنی بر وب پیش رفته است . کشور عزیز ما ایران نیز در چند سال اخیر با توجه به گسترش روز افزون خدمات مبتنی بر وب به سمت فضاهای کاری فریلنسرینگ و دورکاری قدم برداشته است . با این حال این رویکرد در سیستم مدیریتی سازمان ها هنوز به صورت پررنگ و قوی ظاهر نشده است . فریجابز شبکه ای به هم تنیده به همراه امکانات فوق العاده برای رسیدن به دنیای جدید فریلنسرهاست . پس تا از این دنیای جدید جا نماندید !  محکم پشت سیستم خودتان بشینید و  آماده حضور در یک دنیای جذاب کاری جدید باشید .

1500

پروژه های فعال

99

پروژه های موفق

%

5000

فریلنسرها

تیم ما

همکاران ما
آواتار اعضا

مجید علوی

مدیر وب سایت
آواتار اعضا

سعید محمدی

طراح وب